Wie ben ik?

In 2011 studeerde ik af als master in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie) aan Universiteit Gent. Een jaar later behaalde ik een diploma als leraar. Zo kon ik onmiddellijk starten als logopediste in het buitengewoon secundair onderwijs.

Daarnaast wilde ik me in bijberoep richten op 1 specialisatie, namelijk stottertherapie. In 2017 rondde ik hiertoe een extra specialisatiejaar af tot ‘European Fluency Therapist’ aan de European Clinical Specialization in Fluency Disorders (of kortweg ECSF, in samenwerking met Thomas Moore en verscheidene Europese universiteiten).

In 2018 startte ik een opdracht in het hoger onderwijs waar ik o.a. bachelorproeven begeleid als interne promotor. Hierdoor blijf ik up-to-date wat betreft het recente onderzoek rond stotteren en dit biedt me ook de mogelijkheid om mee te werken aan kleinschalig praktijkgericht onderzoek rond stotteren.

Binnen therapie vind ik het belangrijk een individuele en onderbouwde aanpak te kunnen bieden, ook wel evidence-based werken genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van de meest recente literatuur en inzichten enerzijds en de zorgvraag van de cliënt en omgeving anderzijds. Door aandacht te besteden aan beide aspecten komen we tot een therapie aangepast aan de individuele cliënt.

-Jana Van Damme-